Ljubljana, 6. 12. 2021

Zloraba opozorila pred odpovedjo je napad na svobodo sindikalnega delovanja

Ljubljana, 6. decembra 2021

sporočilo za medije!

ZLORABA OPOZORILA PRED ODPOVEDJO JE NAPAD NA SVOBODO SINDIKALNEGA DELOVANJA


Iz javno dostopnih medijev je razvidno, da je vodstvo slovenske policije izreklo predsednikoma policijskih sindikatov opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja. Oba predsednika policijskih sindikatov sta si "prislužila" ta ukrep, ker sta pri izvajanju sindikalne dejavnosti javno komentirala stanje v policiji in pravice zaposlenih.

Z zlorabo opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja si poskuša vodstvo slovenske policije na povsem nesprejemljiv način podrediti delovanje reprezentativnih policijskih sindikatov. Očitno je, da gre pri hkratnem opozorilu pred odpovedjo delovnega razmerja predsednikoma reprezentativnih sindikatov za kršitev 76. člena Ustave Republike Slovenije, ki sindikatom v naši državi zagotavlja svobodo delovanja. Izdajati opozorila pred odpovedjo vodilnim sindikalistom, ker opozarjajo na nepravilnosti pri delovanju policije, ker zahtevajo neodvisno preiskavo o delovanju vodstva policije, ker opozarjajo na poslabšanje vzdušja med policistkami in policisti, ker opozarjajo, da je zaposlene zaradi groženj strah, da bi izgubili službo, ker ščitijo dobro ime in interese policistk in policistov ter vseh drugih zaposlenih na policiji, je skrajno grob in pritlehen poskus discipliniranja Policijskega sindikata Slovenije (PSS) in Sindikata policistov Slovenije (SPS).

Reprezentativna sindikata zaposlenih v policiji že nekaj časa izpostavljata, da vodstvo policije zlorablja institut opozorila pred odpovedjo, kot ga opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih. V posmeh tej kritiki je vodstvo policije z izdajo opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja predsednikoma sindikatov zlorabo omenjenega instituta zdaj na skrajno ciničen način potrdilo. Generalni direktor policije zavestno deluje zoper svobodno sindikalno delovanje z namenom, da bi se razbremenil očitkov in bremen pristranskega ravnanja. Če kdo potrebuje opozorilo pred odpovedjo, je to direktor policije, ki je z neustreznim ravnanjem najbolj odgovoren za hud padec ugleda slovenske policije, pri poskusih discipliniranja sindikatov pa se ne ustavi niti pred kršitvijo ustavne pravice do svobodnega delovanja sindikatov zaposlenih v policiji.

Sindikalne centrale poskus discipliniranja policijskih sindikatov razumemo kot napad na sindikalno svobodo vseh sindikatov v državi, vseh sindikalnih predstavnikov, ne glede na dejavnost znotraj katere delujejo. In to svobodo sindikalnega delovanja, predvsem pa pravico, da sindikalni predstavniki opozarjajo na težave in nepravilnosti ter kršitve pravic zaposlenih, bomo skupaj tudi branili. Te pravice in svobode si ne dovolimo odvzeti!

Policistkam in policistom, vsem drugim zaposlenim v policiji, predsednikoma PSS in SPS izražamo sindikalno solidarnost, direktorja policije pa pozivamo, naj grožnje z odpovedjo delovnega razmerja predsednikoma sindikatov takoj umakne.

 

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj,

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič,

 

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Predsednik Jakob Počivavšek,

 

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen,

 

KNSS-Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak,

 

Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Predsednik Zdenko Lorber,

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar