Ljubljana, 15. 4. 2019

Znanosti nameniti več

V organizaciji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) 15. in 16. aprila 2019 v Strunjanu poteka zadnji letošnji dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike - tokrat so se na izobraževanju zbrali predstavniki zaposlenih v visokem šolstvu in znanosti.

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike v visokem šolstvu in znanosti se je začel z nagovorom predsednika sindikalne konference dr. Jožeta Pungerčarja, ki je zbranim predstavil program dvodnevnega dogajanja, že na samem začetku pa jih tudi pozval, naj v razpravi čim bolj aktivno sodelujejo. Besedo je v nadaljevanju predal glavnemu tajniku SVIZ Branimirju Štruklju, ki je spregovoril o aktualnem dogajanju, pomembnem za članstvo SVIZ in posebej za članice in člane, zaposlene na področju delovanja sindikalne konference. Že v samem začetku je tako izpostavil pomen zakona o raziskovalni dejavnosti in zakona o visokem šolstvu, ki bosta v prihodnje pomembno zaposlovala konferenco. Navzoče je v svoji predstavitvi zatem podrobneje seznanil s predvidenimi spremembami zakona o sistemu plač v javnem sektorju, o katerih se sindikati že pogajajo z Vlado RS, podal analizo zadnjega dogovora, ki je bil z oblastjo sklenjen konec lanskega leta, dotaknil pa se je tudi napovedane pokojninske reforme, sprememb na davčnem področju, regresa za letni dopust in predvidenega novega obračunavanja stroškov za prihod na delo. Predstavitev glavnega tajnika je v celoti dostopna na videoposnetkih v nadaljevanju.

V drugem delu dopoldneva prvega dneva izobraževalnega seminarja so se zbranim pridružili predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in sicer državni sekretar dr. Jernej Štromajer, dr. Erika Rustja, vodja direktorata za visoko šolstvo, in dr. Meta Dobnikar, vodja direktorata za znanost. Predstavili so glavne izzive, prednostne naloge in področja delovanja ministrstva, SVIZ pa jih je že pred samim srečanjem zaprosil, naj se v sklopu svoje predstavitve opredelijo zlasti do:

-          rebalansa proračuna za leto 2019 in ustreznega finančnega načrta MIZŠ za raziskovalno dejavnost (kakšna sredstva so letos predvidena za ARRS),

-          osnutka novega ZRRD (financiranje različnih delov, formula za zviševanje sredstev do 1 %) in

-          priprave novega ZVIS in predvideno financiranje na področju visokošolske dejavnosti.

Predstavitev dr. Jerneja Štromajerja, v kateri je namenil osrednjo pozornost predstavitvi osnutkov zakonov o raziskovalni dejavnosti in visokem šolstvu, si lahko ogledate v videoposnetku.

Sindikalni zaupnice in zaupniki so v razpravi s predstavniki resornega ministrstva izpostavili vprašanje načina oblikovanja proračuna v raziskovalni dejavnosti, opozorili na zmanjšanje sredstev za raziskovalne programe v preteklosti in izpostavili nujnost povrnitve teh sredstev. Nadalje so opozorili na strukturno nesorazmerje pri določanju cene raziskovalne ure, na problematiko raziskovalcev na začetku kariere, vprašanje urejanja učne obveznosti visokošolskih učiteljev, med drugim pa omenili še jezik učnega procesa na fakultetah ter poudarili nujnost zaustavitve propadanja oziroma izčrpavanja področja znanosti. Pojasnila predstavnikov ministrstva na izpostavljena vprašanja so dostopna na videoposnetku spodaj.

Sindikalni zaupnice in zaupniki so v popoldanskem delu prvega dneva izobraževalnega seminarja prisluhnili še Marku Iršiču iz Zavoda RAKMO, ki je predstavil tehnike pogajanj v odnosu sindikalnega zaupnika in delodajalca, strokovni sodelavec za pravne zadeve Jernej Zupančič pa jim je spregovoril o varstvu osebnih podatkov in dolžnostih zaupnikov v zvezi s tem. Dan so udeleženke in udeleženci izobraževanja sklenili s strokovno ekskurzijo v Krajinski park Strunjan.