Ljubljana, 18. 4. 2018

Znanost in raziskovanje pomenita razvoj!

sporočilo za medije!


ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST POMENI RAZVOJ!

SVIZ podpira shod »Zakaj ne za znanost?« in se pridružuje opozorilom o neustreznem načinu financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Ljubljana, 18. aprila 2018 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ob shodu »Zakaj ne za znanost?« izraža vso podporo slovenskim raziskovalcem in raziskovalkam, znanstvenicam in znanstvenikom, ki z organizacijo dogodka po lanskoletnem množičnem shodu ponovno opozarjajo, da se morajo razmere, v katerih so znanstvenoraziskovalna dejavnost in zaposleni v njej v naši državi primorani delovati, nujno izboljšati.
 

SVIZ se pridružuje odločnemu namenu organizacijskega odbora shoda, da bodo predstavniki znanstvenoraziskovalne dejavnosti vztrajali pri tem, da bo slovenska oblast znanost končno prepoznala kot priložnost ter uvidela, da naša država nemudoma potrebuje zakon o znanstvenoraziskovalni dejavnosti, ki bo razvoj podpiral in ne zaviral. Sindikat se prav tako strinja, da je nujno ustaliti urnik projektnih razpisov in da znanstvenoraziskovalna dejavnost potrebuje programsko usmerjeno financiranje, ki bo po obsegu primerljivo s povprečjem Evropske unije.

Na povsem zgrešeno politiko države na področju raziskovanja ter izobraževanja in kulture SVIZ sicer opozarja že več let. Pred dobrimi tremi je s peticijo Za ohranitev kakovostnega javnega izobraževanja in odličnosti raziskovalnega dela sindikat vlado pozval, naj nemudoma preneha z uničujočo prakso zmanjševanja sredstev za javno izobraževanje in raziskovanje, ki se ponavlja že daljše obdobje. Odhajajoča vlada resnega interesa, da bi se trend družbene marginalizacije omenjenih področij zaustavil in obrnil, ni pokazala. Poskus sprejetja novele Zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti je prišel prepozno in ko je kazalo, da bo mogoče znanosti sistemsko zagotoviti stabilnejše financiranje, je Ministrstvo za finance povečevanje sredstev onemogočilo. Za predstavnike SVIZ, ki so sodelovali pri oblikovanju zakona, je bil poseg finančnega ministrstva nesprejemljiv, zato je sindikat podporo zakonu, s katerim se je sicer strinjal, umaknil. Čeprav so politične odločitve o statusu znanosti in financiranju raziskovalnega področja za našo državo strateškega pomena, velika večina strank temu vprašanju ne namenja nobene pozornosti. V SVIZ stranke, ki se udeležujejo državnozborskih volitev, pozivamo, naj jasno opredelijo do financiranja znanosti iz javnih sredstev in do podpore Zakonu o znanstvenoraziskovalni dejavnosti, ki bi sistematično zagotovil poviševanje javnih sredstev do višine 1 % BDP.

X X X X X

Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije