Ljubljana, 20. 12. 2021

Znova poziv k zavrnitvi sprememb sestave svetov zavodov

sporočilo za medije!


VNOVIČNI POZIV K ZAVRNITVI SPREMINJANJA SESTAVE SVETOV ZAVODOV

SVIZ je pred izredno sejo DZ poslance znova pozval k zavrnitvi spremembe 46. člena in sprejetju amandmaja k 3. členu ZOFVI.


Ljubljana, 20. decembra 2021 – Po napovedi izredne seje Državnega zbora, ki bo 22. decembra letos in na kateri bo obravnavana tudi novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) znova pozval poslanke in poslance k zavrnitvi spremembe 46. člena ZOFVI glede sestave svetov zavodov v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter sprejetju amandmaja k 3. členu ZOFVI, ki omogoča uveljavitev naziva »višji svetnik«.

SVIZ je minuli mesec sklenil zbiranje podpisov proti predlagani spremembi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki radikalno posega v sestavo svetov v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Skupno kar 24.224 članic in članov sindikata ter drugih zaposlenih v slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih se je s svojim podpisom na delovnem mestu izreklo za to, da se v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov ohranijo obstoječa razmerja med deležniki, saj zdajšnji koncept že več kot dve desetletji zagotavlja stabilno in kakovostno delovanje slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema, kar potrjujejo tudi mednarodne raziskave znanja naših šolark in šolarjev.

SVIZ je prepričan, da posegov v koncept delovanja vrtcev in šol, kar sprememba razmerij v sestavi svetov zagotovo je, ni modro uvajati na hitro, na izrednih sejah Državnega zbora, brez temeljitega premisleka in nujno potrebnih evalvacij dozdajšnjega delovanja svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov. Tudi predlog »tretjinske« zastopanosti deležnikov, ki zaposlenim, zlasti strokovnemu osebju, jemlje po dva člana v svetih, nepremišljeno posega v bistvo dosedanjih dobro premišljenih razmerij. Predlagane spremembe namreč v celoti prezrejo ključno dejstvo, da svet vrtca ali šole ni le organ upravljanja, temveč je hkrati tudi strokovni organ. Sveti vrtcev in šol se opredeljujejo tudi do strokovnih vprašanj, do vzgojne oziroma izobraževalne problematike, do strokovnih predlogov vzgojiteljskih, učiteljskih, andragoških in predavateljskih zborov, potrjujejo tudi poročilo o samoevalvaciji delovanja vrtca ali šole. Prav zaradi dvojne narave svetov v vzgoji in izobraževanju, ki so obenem organi upravljanja in strokovni sveti – kar v enaki meri velja za ravnatelje, ki so pedagoški vodje in poslovni organ hkrati –, je dosedanja sestava svetov vrtcev in šol utemeljena in upravičena. To hkrati potrjuje petindvajset let pozitivnih izkušenj z ustreznim izborom ravnateljev, kar je, kot omenjeno, prispevalo k stabilnemu in kakovostnemu delovanju slovenskih javnih vrtcev in šol.

Vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice in učitelji, svetovalne delavke in delavci ter vsi drugi zaposleni v slovenskem javnem vzgojno-izobraževalnem sistemu poskus odvzetja dveh predstavnikov v svetih vrtcev in šol razumejo kot z ničemer utemeljeno nezaupanje do njih. SVIZ je skladno z navedenim še enkrat več pozval poslance, da z zavrnitvijo spremembe, ki povečuje vpliv politike na delovanje vrtcev in šol, pokažejo, da so se politične stranke sposobne samoomejiti v dobro stabilnega in kakovostnega delovanja vrtcev in šol, ki so ena od naših primerjalnih prednosti pred drugimi. SVIZ jih je hkrati pozval k sprejemu amandmaja k 3. členu ZOFVI, ki omogoča uveljavitev naziva »višji svetnik« za strokovne delavke in delavce v vzgoji in izobraževanju, kot je bilo dogovorjeno v stavkovnem sporazumu med vlado in SVIZ leta 2018.

 

X X X X X

 

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar