Ljubljana, 11. 1. 2019

Žrtve nasilja nujno učinkovito (za)ščititi

sporočilo za medije!

ŽRTVE NASILJA NUJNO UČINKOVITO (ZA)ŠČITITI!

SVIZ ob aktualni sodbi koprskega sodišča v primeru spolnega nasilja s svojim odborom za enakost poudarja, da morajo zakonodajni in drugi ukrepi omogočati ustrezno obravnavo različnih oblik nasilja v praksi.

Ljubljana, 11. januarja 2019 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se s svojim odborom za enakost, ki je v okviru sindikata dejaven od januarja 2015, pridružuje zaskrbljenim opozorilom o neustreznosti ureditve kaznivega dejanja posilstva in drugih oblik kršitev spolne nedotakljivosti, ki v teh dneh spremljajo aktualno sodbo višjega koprskega sodišča v zvezi z obravnavo konkretnega primera spolnega nasilja. Članice in člani Odbora za enakost SVIZ trdno zagovarjajo stališče ničelne tolerance do vsake oblike nasilja ter izpostavljajo nujnost nudenja ustrezne pomoči in zaščite vsem žrtvam le-tega. Strinjajo se, da spolno nasilje in posilstvo, ki sta v ospredju v izpostavljenem primeru, predstavljata nedopusten in nesprejemljiv napad na integriteto in dostojanstvo osebe, ki mora biti kazniv. Odbor ob tem pozdravlja pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da je treba tudi v Sloveniji po vzoru nekaterih držav, ki so to že storile, ponovno odpreti razpravo o ustreznosti kazensko-pravne zakonodaje na področju spolnega nasilja ter možnostih spremembe le-te.

SVIZ tudi sicer že prav ves čas svojega delovanja nasprotuje kakršnemu koli nasilju, ga zavrača in obsoja ter ob različnih priložnostih vztrajno poziva k ustvarjanju takšne družbene klime, ki bo odklonilna do vseh vrst in oblik pojavnosti nasilja. V skladu z zapisanimi načeli je sindikat tudi decembra lani v primeru sojenja nekdanjemu ravnatelju Dušanu Mercu v povezavi z njegovim odzivom na medvrstniško nasilje zavzel stališče, da se morajo tudi pristojni za področje vzgoje in izobraževanja lotiti priprave sprememb zakonodaje, ki bo izobraževalkam in izobraževalcem omogočala učinkovito preprečevati vsakovrstno nasilje v vrtcih in šolah ter ustrezno ščititi in zaščititi žrtve tovrstnih dejanj.
 

X X X X X

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar