Ljubljana, 19. 11. 2021

Županja občine Semič naj umakne poziv šoli h kršitvi veljavnih predpisov

sporočilo za medije!


ŽUPANJA OBČINE SEMIČ NAJ UMAKNE POZIV ŠOLI H KRŠTVI VELJAVNIH PREDPISOV


SVIZ je zgrožen nad stališči županje ter ogorčen nad njenimi pritiski nad zaposlenimi v šoli.Ljubljana, 19. novembra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je z nejevero prebral poročanje v medijih, da je županja občine Semič na tamkajšnjo Osnovno šolo Belokranjskega odreda oziroma na njeno ravnateljico naslovila poziv k opuščanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom. Takšno ravnanje županje je skrajno neodgovorno ter škodljivo oziroma v trenutnih razmerah celo nevarno.

SVIZ je ogorčen, da županja zaradi lastnega nestrinjanja z opredeljenimi higienskimi predpisi in zapovedanimi epidemiološkimi ukrepi ter iz egoistično-osebnega prepričanja v neobstoj virusa s pozicije moči od ravnateljice šole in tamkaj zaposlenih zahteva, naj kršijo veljavne predpise.

Sindikat od pristojnih pričakuje, da se bodo čimprej ustrezno odzvali na županjine aktivnosti oziroma nesprejemljive pritiske nad zaposlenimi, obenem pa izraža vso podporo vodstvu ter delavcem šole, ki se v trenutnih močno zapletenih in napetih razmerah – ob spoštovanju zapovedanih pravil – trudijo zagotavljati varno okolje za vse vpletene ter zavod odprt za izobraževanje učenk in učencev tam, kjer je to edino primerno - v šolskih prostorih.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije